top of page
Events.png

எங்களை பற்றி

புத்தகக் கழகம் (வாசகர் அரங்கம்)
புத்தகக் கழகம் (வாசகர் அரங்கம்)

பிப். 22, செவ்.

|

ரோஸ்மொய்ன்

புத்தகக் கழகம் (வாசகர் அரங்கம்)

பதிவு மூடப்பட்டுள்ளது
மற்ற நிகழ்வுகளைப் பார்க்கவும்

Time & Location

22 பிப்., 2022, AM 10:00 – பிற்பகல் 2:00 GMT+8

ரோஸ்மொய்ன், 6 மூன்றாம் அவே, ரோஸ்மொய்ன் WA 6148, ஆஸ்திரேலியா

Share This Event

bottom of page